Stavební chemie – spojovací můstek

Název této stavební chemie prozrazuje, že produkt slouží ke spojení dvou odlišných stavebních materiálů, povětšinou toho podkladního a omítacího. Sdružení obsahově rozdílných prvků, které by spolu za normálních podmínek vůbec nemohly fungovat a držet při sobě.

Spojovací můstky jsou k dostání ve dvou vyhotoveních.

  • Tekutá podoba
  • Sypká podoba

Nutno podotknout, že i z práškové formy je třeba v kombinaci s vodou vytvořit tekutou hmotu. Ta je nanášena na konkrétní povrch.

Aplikování na libovolné materiály

V závislosti na volbě konkrétního produktu může být spojovací můstek předurčen na různé povrchy. Obvykle jsou to nenasákavé a hladké podklady, kde by například omítka držela velice špatně. Výjimkou však není ani keramika, dlažba, leštěný kámen nebo sklo.

Spojovací můstek zprostředkuje praktický mezikus vyznačující se rychlým tuhnutím při aplikování maximální tloušťky jednoho milimetru.

Sypký nebo tekutý spojovací můstek?

Volba konkrétního typu se odvíjí od složení obou materiálů. Základem je povětšinou polymer-cementový produkt, jenž slouží nejenom k přídržnosti, ale také k vyrovnávání minimálních nerovností.

Spojovací můstek může být i v podobě účinnějšího a pevnějšího spoje, kterým je syntetická bez-rozpouštědlová disperze. Ta bývá několika složková a obsahuje navíc i minerální přísady. Obvykle již není třeba spojovací můstek jakkoliv ředit.

Díky rozmanitosti současného trhu je možné zakoupit kontaktní můstky i s přísadami antikorozních prvků nebo v podobě nízko-viskózní epoxidové pryskyřice.

Spojovací můstek je často dodáván v provedení, jež za sebou zanechává viditelný film, aby bylo zřejmé, kde tento kotvící doplněk byl aplikován a kde nikoliv. Jeho všudypřítomné nanášení je totiž velice důležité, jinak může dojít k pozdějšímu opadávání.

Tags: 

 

Adresa prodejny

MARCONS International s.r.o
V Chotejně 765/15
Praha 10

Otevírací doba

Pondělí až pátek: 7:30 -17:00
Tel.: 606 633 909
Tel.: 731 675 962

 

SEO webu sledují SEO nástroje.cz odkazy