Samonivelační stěrky - jak vybrat tu správnou

Planolit 315 aplikace liti.jpgO samonivelačních stěrkách koluje mezi stavaři (a tím spíše i mezi laiky) mnoho chybných informací, domněnek a přesvědčení. Naším cílem zde je vnést trochu světla do této části oblasti stavební chemie, kde mj. panují opravdu veliké rozdíly mezi jednotlivými materiály, co do vlastností, parametrů, zpracovatelnosti, chování a v neposlední řadě ceny.

Pokud bychom měli vybrat jeden typ materiálu z oboru stavební chemie, kde jsou největší rozdíly mezi jednotlivými produkty, byly by to právě samonivelační stěrky. Proto je také lepší kupovat samonivlační stěrky od výrobců, které se na tento obor specializují a mají dostatečné zkušenosti a vývoj, oproti výrobcům, kde je jedna nebo dvě nivelačky pouze součást stovek "běžných" stavebních směsí.

Navíc, právě zde platí více než kde jinde, že se vyplatí (zbytečně) nešetřit - jak za materiál, tak za aplikování samonivelační stěrky - jak co do kvalifikovanosti a zkušeností, tak co do pečlivosti přípravy a aplikace. Neboť snaha ušetřit zde nepříjemně vytrestala již celou řadu řemeslníků, firem a samozřejmě i laiků. Pokud se totiž samonivelační stěrka nepodaří a stěrka typicky např. vypraská anebo není v požadované rovině, nejenže přijdete o svou investici, ale připočtěme také náklady za vybourání a likvidaci tohoto prvního nevydařeného kola, často o to komplikovanější přípravu podkladu pro kolo druhé a nakonec nákup toho správného řešení, které je nezřídka ještě dražší, než by bývalo bylo to první "správné" - ať už z důvodu požadavku oné jistoty a nebo díky tomu, že předchozí kolo zanechalo na podkladu následky, které nebylo snadné nebo dokonce možné odstranit.

Dále by se dala říci a doporučit zásada: čím méně zkušeností a zručnosti, tím lepší samonivelační stěrku je dobré si koupit. Kvalitnější samonivelační stěrky jsou prostě více -lidově řečeno- "blbuvzdorné".

 

Druhy samonivelačních stěrek

 

Samonivelační stěrky rozlišujeme podle:

 • pojiva
 • účelu použití

Rozdělení samonivelačních stěrek podle pojiva

 1. Ultraplan Eco aplikace.jpgCementové samonivelační stěrky (někdy se také chybně nazývají betonové stěrky) - nejčastější typ, dalo by se možná i říci "standard".
 2. Anhydritové samonivelační stěry na bázi síranu vápenatého - laicky sádrové. Tyto stěrky jsou o něco méně rozšířené, a to i přesto, že mají oproti cementovým řadu výhody - tou hlavní je, že při jejich zrání nedochází ke smrštění a tedy ani k souvisejícímu pnutí vůči podkladu. To je největší úskalí cementových nivelaček, které vyžaduje pečlivé dodržení několika důležitých zásad. Sádrové samonivelační stěrky se proto používají typicky na problematické podklady, kde z nějakého důvodu není možné připravit dostatečné podmínky pro stěrku cementovou. A samozřejmě dalším jasným využitím je vyrovnávání anhydritových podlah. Neb je vhodné používat "svý k svému" - tj. cement na cement a nebo sádru na sádru. Při aplikaci cementových materiálů na ty sádrové totiž hrozí destruktivní chemická reakce ve spoji. Pozn.: Při aplikaci sádrových materiálů na (vyzrálé!) cementové tento problém nevzniká.
 3. Epoxidové a cementoepoxidové - velmi speciální použití, zejména pro extrémně zátěžové a průmyslové podlahy. Vyznačují se extrémní odolností, tvrdostí, ale také vyšší cenou. Vzhledem k vysoké ceně každého milimetru epoxidové stěrky se podklad často předrovnává pomocí samonivelačních cementových stěrek.

 

Rozdělení samonivelačních stěrek podle parametrů a účelu použití

Základním parametrem je rozsah tloušťky vrstvy, ve které může být samonivelační stěrka aplikována

Minimální tloušťka říká zejména to, při jaké minimální vrstvě má samonivelační stěrka ještě přijatelné chování - rozliv.

Maximální tloušťka pak udává, jaká je maximální vrstva, při které by samonivelační stěrka ještě neměla praskat během zrání.

 1. Tenkovrstvé samonivelační stěrky - nejtypičtější rozsah základních stěrek bývá od 0 do 10mm. Tento údaj berte často s rezervou - ani kapka vody na stole nebude mít 0mm a ani 1mm a vytvořit ze samonivelační stěrky ukončení "do ztracena" není vůbec snadné až nemožné. Platí obecná poučka, že pro slušné fungování potřebuje stěrka (jakákoliv) alespoň 3mm. Dále platí, že to jaký má stěrka rozliv v tenkých vrstvách je dost závislé na její kvalitě a tedy i ceně.
 2. Stěrky pro střední a silné vrstvy - ty mohou být až 40mm i více. Zvětšení maximální vrstvy samonivelační stěrky je dosaženo:
  1. větší hrubostí plniva (písku), který částečně kompenzuje vnitřní pnutí a tím eliminuje popraskání a nebo
  2. správně naladěnými přísadami (chemií) a nebo
  3. kombinací a.) a b.)

Větší hrubost plniva má tu nevýhodu, že zase úměrně zvětšuje minimální možnou vrstvu a také rozliv v menších tloušťkách. Proto jsou některé materiály vyvinuty tak, že se tam od určité vrstvy může hrubší plnivo dodatečně přidávat. Např. samonivelační stěrka Schönox Superplan má rozsah bez nastavení 1-10mm a s nastavením 10-25mm.

Do této kategorie patří také tzv. lité potěry - ty jsou určeny primárně až pro velmi silné vrstvy, ale na druhou stranu se od nich neočekává tak dokonalý rozliv jako u samonivelačních stěrek. Příklady: Schönox DE (3-40mm bez nastavení, 10-60mm s nastavením pískem), nebo MAPEI Novoplan Maxi (novinka 2015). Výhodou je vedle možnosti silné vrstvy často také cena, která je v porovnání se stěrkami nižší.

 1. Speciální stěrky - určené pro problematické, nestabilní nebo jinak nestandardní podklady.

Tyto stěrky, sádrové i cementové, mají nadstandardní vlastnosti, zejména pevnosti v tlaku i v tahu za ohybu, většinou obsahují výztužná vlákna a/nebo k nim existují dodatečné výztužné sítě a tkaniny. Některé z nich jsou i do jisté míry pružné, tj. zvládají i určitý průhyb.

 1. Finální stěrky - oproti všem dosud zmíněným, které jsou určené pouze pod nějakou finální krytinu nebo jinou ochrannou vrstvu (alespoň kvalitní nátěr), mohou tyto samonivelační stěrky sloužit jako finální povrch, aniž by je bylo třeba jakkoliv dále ošetřovat. Tyto stěrky mají extrémní pevnosti a hlavně odolnost proti otěru. Často bývají různě probarveny pro vytváření zajímavých moderních designových podlah. I tak se však ve většině případů ještě zalakovávají nebo alespoň impregnují pro snížení nasákavosti a usnadnění úklidu. Příklady: MAPEI Ultratop (6 barev), Schönox DSP (sv.šedá), SikaDecor (10 barev).
Tags: 

 

Adresa prodejny

MARCONS International s.r.o
V Chotejně 765/15
Praha 10

Otevírací doba

Pondělí až pátek: 7:30 -17:00
Tel.: 606 633 909
Tel.: 731 675 962

 

SEO webu sledují SEO nástroje.cz odkazy